Lastsikringskurs 1

Godkjent for klasse BE, BE/B96, D1E, DE og T.

Obligatorisk opplæring:
Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time er teori og 1 time er praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.
På teoridelen gjennomgår vi regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods.

Praktiske øvelser:
a) plassere, sikre og merke lang last
b) plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse
c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk

Velg kurs og kursdato

Dette kurs har ikke noen datoer.

Kontakt oss