Lastsikringskurs 2

Godkjent for klassene C1 og C.

Mål for kurs i sikring av last klasse C1 og C jf. § 27-2
Eleven skal forstå at last må sikres forsvarlig. Eleven skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å sikre lasten slik at ulykker unngås

Eleven skal ha kunnskap om

 • hovedkravene som stilles til sikring av last og til sikringsutstyret
 • at det er spesielle krav til sikring når to eller flere ulike transportmidler benyttes i samme transportkjede
 • at det kan være nødvendig å innhente ytterligere informasjon når spesiell last skal sikres

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktisk arbeid erfare

 • at last som er feil eller dårlig sikret kan falle av
 • de krefter som virker inn på lasten forover, bakover og sidelengs under kjøring
 • hvordan vanlig gods beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
 • hvordan gods som kan rulle beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
 • at friksjonen innvirker på godsets bevegelse ved oppbremsing
 • om ulik vekt innvirker på godsets bevegelse
 • om stor vekt (1000 kg) hindrer godset i å bevege seg
 • at bruk av feil sikringsutstyr kan føre til at gods forskyver seg eller faller av

Velg kurs og kursdato

Dette kurs har ikke noen datoer.

Kontakt oss