Taxi sjåfør kurs / Taxi løyve kurs

Taxi sjåførkurs

Vil du bli taxi sjåfør må du bestå både teoretisk og praktisk prøve hos statens vegvesen.

Kurset vårt forbereder deg både på den teoretiske og den praktiske prøven.

Den teoretiske prøven er på 35 oppgaver og må besvares på norsk.

Tema på den teoretiske prøven:

 • Fremkommelighet i trafikken
 • Kjøring under spesielle forhold
 • Mennesket i trafikken
 • Service
 • Kommunikasjon
 • Passasjersikkerhet
 • Fører og eiers ansvar
 • Teknisk om kjøretøyet
 • Sikring av last
 • Sikring av passasjerer
 • Trafikkuhell
 • Førstehjelp.

Den praktiske prøven må gjennomføres med skole bil eller godkjent drosje og er på 65 minutter.

Tema på den praktiske prøven:

 • Du skal trille en person i rullestol et lite stykke, for eksempel over en fortauskant.
 • Du skal forklare eller vise hvordan du kan sikre rulle stolen med personen i en bil.
 • Du skal forklare eller vise hvordan du sikrer et barn eller en annen person i bilen.
 • Du skal kontrollere at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før du kjører.
 • Du skal svare på spørsmål om eller utføre noen enkle kontroller av sikkerheten.
 • Du skal gjennomføre tre kjøreoppdrag mot oppgitte mål, delvis ved hjelp av GPS. Hvert oppdrag tar ca. 10 minutter.

Taxi Løyve kurs

Vil du eie og drive egen taxi må du bestå taxi løyve eksamen.

Kurset vårt forbereder deg til den teoretiske eksamen hos statens vegvesen.

Kurset gir deg veildening i hvordan du får løyve, med hensyn til bankgarantier, politiattester, skatteattester og kjøre seddel.

Eksamen består av 35 oppgaver som du må besvare på norsk.

Tema liste for taxi løyve:

 • Yrkestransportloven med tilhørende forskrift
 • Vegtrafikkloven
 • Arbeidsmiljøloven og ferieloven
 • Opplæring av ansatte
 • Internkontroll
 • Foretaksformer
 • Økonomiforståelse
 • Regler om prisopplysning og maksimalpris for drosje
 • Loggføring av drosjeturer
 • Skatter
 • Avgifter

Velg kurs og kursdato

3 dagers kurs Kurstype: Taxi Løyve Meld meg på

Påmelding

  Priser

  (Disse kursene er obligatorisk. De som har hatt disse kursene tidligere slipper å ta dem om igjen.)
  • Taxi sjåførkurs 6500,-
  • Taxi løyve 6000,-
  • GEBYRER TIL TRAFIKKSTASJONEN
  • Drosjekompetanse, teori 370,-
  • Drosjekompetanse, praktisk prøve 780,-
  • Løyveeksamen for drosje 570,-

   

  Avbestilling av time må gjøres senest kl. 12 virkedagen før avtalt tid.

  Om man avbestiller for sent eller ikke møter til avtalt tid blir man belastet for avtalt kjøring.

  Kontakt oss i dag for mer informasjon.