Lastsikringskurs 1

Godkjent for klasse BE, BE/B96, D1E, DE og T. Obligatorisk opplæring: Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time er teori og 1 time er praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. På teoridelen gjennomgår vi regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods. Praktiske øvelser: […]

Gå til kurs

Lastsikringskurs 2

Godkjent for klassene C1 og C. Mål for kurs i sikring av last klasse C1 og C jf. § 27-2 Eleven skal forstå at last må sikres forsvarlig. Eleven skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å sikre lasten slik at ulykker unngås Eleven skal ha kunnskap om hovedkravene som stilles […]

Gå til kurs

Ulykkesberedskapskurs

Godkjent for klassene C1, C, D1 og D. Skal dekke temaene: skadestedsledelse livreddende førstehjelp opptreden ved brann og røykutvikling psykiske reaksjoner På kurset skal eleven lære å bruke effektivt de hjelpemidler en tungbilfører vanligvis har: mobiltelefon brannlukningsapparat tøy som kan brukes til slukkemiddel varseltrekant eget kjøretøy til eventuelt å sperre vegen med osv Mål for […]

Gå til kurs

Løyvekurs

Vi tilbyr følgende kurs: Taxiløyve Godstransportløyve Persontransportløyve Kursene gjennomføres som weekendkurs over 2 helger, med 14 dagers mellomrom. Kursene gjennomføres i samarbeid med NKI skolen, dette betinger at du må kjøpe nett/brev studie og at det må sender inn totalt 16 innsendinger mellom samlingene. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen i regi av NKI skolen.

Gå til kurs