Trafikalt grunnkurs

Målet med trafikalt grunnkurs er å gi grunnleggende forståelse for trafikken, og legge til rette for at videre opplæring av førerkortklasser kan gjennomføres. Trafikalt grunnkurs må gjennomføres for å ha retten til øvelseskjøring, og kan påbegynnes fra fylte 15 år. Etter endt kurs vil en motta et TGK bevis som er et bevis på at en kan øvelseskjøre ved fylte 16 år. En behøver ikke å ta kurset om en allerede har kjørt opp til en annen klasse.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæring
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Kursets varighet

Kursets varighet er på totalt 17 timer, hvorav 10 timer med teori (diskusjon, refleksjon og regelverk), 4 timer førstehjelp med tiltak og plikter ved trafikkuhell, samt 3 timer mørkekjøring. Personer over 25 år har fritak for første del av kurset som består av teori, men førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Ved fravær må timer som ikke er fullført, tas igjen ved en senere anledning for å få godkjent det trafikale grunnkurset.

Bevis og varighet

Etter fullført og godkjent trafikalt grunnkurs, vil et bevis utsendes. Dette beviset må medbringes under øvelseskjøring, sammen med legitimasjon med bilde. En kan også logge inn på Din Side på Statens Vegvesen for fremvisning av bevis ved kontroll. Personer over 25 år behøver kun å medbringe legitimasjon med bilde. Så lenge reglementet ikke endres, har beviset ingen tidsbegrensning.

Mørkekjøring

For retten til å øvelseskjøre året rundt, kreves mørkekjøring som er en del av trafikalt grunnkurs. Uten mørkekjøring har en derfor ikke retten til øvelseskjøring i perioden 1.november – 15.mars. Beviset for rett til øvelseskjøring viser når på året, og hvor lang tid fremover, det er gyldig. Ved gjennomføring av kurset i den lyse årstiden (16.mars – 31.oktober), gis det rett til øvelseskjøring frem til 31.oktober samme år. For å opprettholde retten til øvelseskjøring, må mørkekjøringskurset gjennomføres innen denne datoen.

Illustrasjonsbilde for trafikalt grunnkurs ved Hønsen Sjåførskole

Unntak fra trafikalt grunnkurs

Det finnes unntak for folk som ønsker å øvelseskjøre til førerkort klasse B, uten at fullt grunnkurs er fullført.

  • Har du førerbevis i klasse S (snøscooter), klasse T (traktor) eller AM 146 eller AM 147 (moped) er ikke fullt TGK nødvendig. Det er kun mørkedemonstrasjon og førstehjelpskurs som er nødvendig for at øvelseskjøring kan praktiseres.
  • Er vedkommende over 25 år, er gjennomført mørkedemonstrasjon og førstehjelpskurs eneste kravet til at øvelseskjøring av førerkort klasse B kan praktiseres. Ved øvelseskjøring er det krav om at praktikanten må ha med seg legitimasjon for å vise dens alder.

Grunner for at trafikalt grunnkurs må gjennomføres er mange:

Kurset gjennomføres slik at føreren får en grunnleggende forståelse av trafikken. I tillegg for å få økt innsikt og bevissthet rundt sikkerhet av å være fører i trafikken. Føreren skal også få kunnskap om førstehjelp og handling når trafikkulykke oppstår, samt risikoforståelse og innsikt ved føring av motorvogn under mørke forhold. Dette for kvalitetssikring av at øvelseskjører har grunnleggende forståelse for å ferdes i trafikken med motorvogn, og gjøre unge førere bedre rustet før opplæringen av førerkort skal gjennomføres.

Ta kontakt med oss i dag for å melde deg på vårt kurs.