Yrkessjåførkurs, Grunnutdanning godstransport

Alle som tar førerkort for tungbil (førerkortklassene C1/C/E eller D1/D/E) og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.
Det er egen opplæring for de som skal drive persontransport (førerkort klasse D1, D1E, D, DE) og for de som skal drive godstransport (førerkort klasse C1, C1E, C, CE). Ved utvidelse fra buss til lastebil eller omvendt er det egen, kortere opplæring. Gjennomført utdanning og bestått prøve, dokumenteres med eget kompetansebevis

Omfang av grunnutdanningen

 • Det vil også være mulig å ta en komprimert opplæring på 140 timer, men for aldersgruppen 18–23 år vil det gi noe begrensede rettigheter. 10 av timene vil være individuell kjøring i et kjøretøy i den kjøretøykategorien man ønsker yrkeskompetanse. De som tar komprimert opplæring må opp til den samme prøven som de som tar full grunnopplæring.

Den teoretiske prøven avlegges på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Utformingen og omfanget vil bli tilsvarende dagens førerprøver, men med spørsmål knyttet til yrkessjåføropplæringen.

Komprimert grunnutdanning (140 timer), begrensede rettigheter
Yrkessjåførkompetanse kan også oppnås gjennom komprimert grunnutdanning. Utdanningen skal samlet utgjøre 140 timer.
Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte:
18 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C1 og C1E
21 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C og CE
21 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D1 og D1E
21 år utøve persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE
23 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE

 

yr grunn

Velg kurs og kursdato

05. februar 09:00

140t YSK grunnutdanning, godstransport Kurstype: Dagtid Kjøretøyklasse: C1 og C Meld meg på

Påmelding

  Priser

  (Disse kursene er obligatorisk. De som har hatt disse kursene tidligere slipper å ta dem om igjen.)
  • Grunnutdanning 140 timer gods/person 38500,-
  • 35 timer utvidelse gods/person 17500,-
  • GEBYRER TIL BILTILSYNET
  • Teoriprøve 350,-

   

  Avbestilling av time må gjøres senest kl. 12 virkedagen før avtalt tid.

  Om man avbestiller for sent eller ikke møter til avtalt tid blir man belastet for avtalt kjøring.

  Kontakt oss i dag for mer informasjon.