Yrkessjåførkurs, grunnutdanning godstransport

Alle som tar førerkort for tungbil (førerkortklassene C1/C/E eller D1/D/E) og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.
Det er egen opplæring for de som skal drive persontransport (førerkort klasse D1, D1E, D, DE) og for de som skal drive godstransport (førerkort klasse C1, C1E, C, CE). Ved utvidelse fra buss til lastebil eller omvendt er det egen, kortere opplæring. Gjennomført utdanning og bestått prøve, dokumenteres med kode 95 på førerkortet.

Komprimert grunnutdanning (140 timer)

 • Det vil være mulig å ta en komprimert opplæring på 140 timer, 8 av timene vil være individuell kjøring i et kjøretøy i den kjøretøykategorien man ønsker yrkeskompetanse. De som tar komprimert opplæring må opp til den samme prøven som de som tar full grunnopplæring.

Den teoretiske prøven avlegges på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Teoriprøven er på 50 spørsmål, knyttet til yrkessjåføropplæringen. Teoriprøven må gjennomføres på norsk.

Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte:
18 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C1 og C1E
21 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C og CE

Velg kurs og kursdato

09. september 09:00

140t YSK grunnutdanning, godstransport Kurstype: Dagtid Kjøretøyklasse: C1 og C Meld meg på

Påmelding

  Priser

  (Disse kursene er obligatorisk. De som har hatt disse kursene tidligere slipper å ta dem om igjen.)
  • Grunnutdanning 140 timer godstransport 38500,-
  • GEBYRER TIL TRAFIKKSTASJONEN
  • Teoriprøve 380,-
  • Utstedelse av nytt førerkort, betaling på trafikkstasjonen 220,-
  • Utstedelse av nytt førerkort, betaling på nett 90,-

   

  Avbestilling av time må gjøres senest kl. 12 virkedagen før avtalt tid.

  Om man avbestiller for sent eller ikke møter til avtalt tid blir man belastet for avtalt kjøring.

  Kontakt oss i dag for mer informasjon.