Tur og gods løyve kurs

Alle som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag må ha løyve.

Fellesskapsløyve for gods

Et fellesskapsløyve for godstransport gir virksomehten rett til å drive godstransport mot vederlag.

Det er løyveplikt for godstransport mot vederlag med motorvogn over 3500 kg i Norge og EU/EØS.

For godstransport med motorvogn mellom 2500 kg og 3500 kg inntreffer løyveplikten kun ved internasjonal transport.

 

Fellesskapsløyve for turvogn

Et fellesskapsløyve for turvognstransport gir virksomheten rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag når transporten skjer med minibuss eller buss registrert med flere enn 9 seter.

 

 

Kurset vårt forbereder deg til den teoretiske eksamen hos statens vegvesen.

Kurset gir deg veildening i hvordan du får løyve, med hensyn til bankgarantier, politiattester, skatteattester og kjøre seddel.

Eksamen består av 2 eksamner som du må besvare på norsk hos Statens vegvesen.

 

 

Tema liste for gods-/tur løyve:

 • Regelverk
 • Yrkestransport loven
 • Trafikksikkerhet
 • Sivilrett
 • Handelsrett
 • Markedsadgang
 • Sosialrett
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forretningsmessig og økonomisk ledelse
 • Skatterett
 • Tekniske standarder
 • Krav til kjøretøy

 

 

Velg kurs og kursdato

07. mars 09:00

3 dagers kurs Kurstype: Løyve Meld meg på

Påmelding

  Priser

  (Disse kursene er obligatorisk. De som har hatt disse kursene tidligere slipper å ta dem om igjen.)
  • Løyve kurs 7500,-
  • GEBYRER TIL TRAFIKKSTASJONEN
  • Løyveeksamen for gods- og persontransport 1830,-

   

  Avbestilling av time må gjøres senest kl. 12 virkedagen før avtalt tid.

  Om man avbestiller for sent eller ikke møter til avtalt tid blir man belastet for avtalt kjøring.

  Kontakt oss i dag for mer informasjon.