Løyvekurs

Vi tilbyr følgende kurs:

  • Taxiløyve
  • Godstransportløyve
  • Persontransportløyve

Kursene gjennomføres som weekendkurs over 2 helger, med 14 dagers mellomrom.
Kursene gjennomføres i samarbeid med NKI skolen, dette betinger at du må kjøpe nett/brev studie og at det må sender inn totalt 16 innsendinger mellom samlingene.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen i regi av NKI skolen.

Velg kurs og kursdato

Dette kurs har ikke noen datoer.

Kontakt oss