Ulykkesberedskapskurs

Godkjent for klassene C1, C, D1 og D.

Skal dekke temaene:

 • skadestedsledelse
 • livreddende førstehjelp
 • opptreden ved brann og røykutvikling
 • psykiske reaksjoner

På kurset skal eleven lære å bruke effektivt de hjelpemidler en tungbilfører vanligvis har:

 • mobiltelefon
 • brannlukningsapparat
 • tøy som kan brukes til slukkemiddel
 • varseltrekant
 • eget kjøretøy til eventuelt å sperre vegen med osv

Mål for kurs i ulykkesberedskap jf. kapittel 25
Kurset skal bidra til at eleven kan være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og til at eleven med sin opptreden kan bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested.

Eleven skal gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære:

 • hvilke oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
 • å varsle medisinsk nødtelefon og kjenne til dens funksjoner
 • å sikre et skadested.

Velg kurs og kursdato

Dette kurs har ikke noen datoer.

Kontakt oss