Yrkessjåførkurs, Etterutdanning gods / kombi kurs

Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs. Gjennomført kurs gir kode 95 på baksiden av førerkortet: Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år. Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen. Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre […]

Gå til kurs

Yrkessjåførkurs utvidelse 35 t, gods og persontransport

Utvidelse fra gods til persontransport Har du gjennomført 140timer grunnutdanning for godstransport og bestått den teoretisk prøven på trafikkstasjonen kan du utvide kompetansen til persontransport ved å gjennomføre 35 timers utvidelses kurs. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoriprøve på 25 spørsmål hos statens vegvesen. Teoriprøven er på norsk. Utvidelse fra person til godstransport […]

Gå til kurs

Yrkessjåførkurs, grunnutdanning persontransport

Alle som tar førerkort for tungbil (førerkortklassene C1/C/E eller D1/D/E) og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.Det er egen opplæring for de som skal drive persontransport (førerkort klasse D1, D1E, D, DE) og […]

Gå til kurs

Yrkessjåførkurs, grunnutdanning godstransport

Alle som tar førerkort for tungbil (førerkortklassene C1/C/E eller D1/D/E) og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling. Det er egen opplæring for de som skal drive persontransport (førerkort klasse D1, D1E, D, DE) […]

Gå til kurs

Tur og gods løyve kurs

Alle som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag må ha løyve. Fellesskapsløyve for gods Et fellesskapsløyve for godstransport gir virksomehten rett til å drive godstransport mot vederlag. Det er løyveplikt for godstransport mot vederlag med motorvogn over 3500 kg i Norge og EU/EØS. For godstransport med motorvogn mellom 2500 kg og 3500 […]

Gå til kurs

Taxi sjåfør kurs / Taxi løyve kurs

Taxi sjåførkurs Vil du bli taxi sjåfør må du bestå både teoretisk og praktisk prøve hos statens vegvesen. Kurset vårt forbereder deg både på den teoretiske og den praktiske prøven. Den teoretiske prøven er på 35 oppgaver og må besvares på norsk. Tema på den teoretiske prøven: Den praktiske prøven må gjennomføres med skole bil […]

Gå til kurs

D/DE – Buss + henger

Førerkort klasse D Vi tilbyr trafikkopplæring av førerkort klasse D, buss over 17 sitteplasser. Førerkort klasse D har en minstealder på 24 år. Med yrkessjåførkurs grunnutdanning 140 timer er minstealder 23 år. I tillegg er det krav om yrkessjåførutdanning for de som skal kjøre buss mot vederlag. Les mer om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy her. Teoretisk og praktisk […]

Gå til kurs

CE – Vogntog/bil + henger/semitrailer

Hønsen sjåførskole tilbyr opplæring til klasse CE vogntog, lastebil + tilhenger og semitrailer. Førerkort klasse CE har en minstealder på 21 år. Teoretisk og praktisk må avlegges ved en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Følgende skjemaer må fylles ut for at Førerkort klasse CE skal godkjennes: Søknadsskjema NA 0201 Helseattest skjema NA 0202    Med førerkort klasse […]

Gå til kurs

C – Lastebil

Hønsen sjåførskole tilbyr trafikkopplæring av førerkort klasse C lastebil. I tillegg er det krav om yrkessjåførutdanning for de som skal kjøre lastebil mot vederlag. Les mer om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy her. Førerkort klasse C har en minstealder på 21 år. Teoretisk og praktis prøve må avlegges ved en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Følgende skjemaer […]

Gå til kurs

C1E – Lett lastebil + henger

Hønsen sjåførskole tilbyr trafikkopplæring av førerkort klasse C1E som er lett lastebil med tilhenger over 750 kg. Vogntogets totalvekt, lett lastebil med tilhenger må ikke overskride 12 000 kg. Aldersgrense for trafikkopplæring av førerkort klasse C1E er 18 år. Det stilles ikke krav til teoriprøve i trafikkopplæringen i denne klassen.   Med førerkort klasse C1E […]

Gå til kurs